Fotoalbum

Isis, Little White Wonder Isadora Julia og Gennaro, Luminosa Gennaro fikk 5 valper 30.06.2014. Her er det bilder av Bolognesevalpene Cara, Eros, Isa, Bella og Lotte.