Rasespesifikk avlsstrategi, RAS.

Dette dokumentet er et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i framtiden.

Norsk Kennel klubb (NKK)s målsetning er:

Funksjonelt frisk hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

Se dokumentet på klubbens hjemmeside:http://storage.hundpoolen.com/files/db6ff6ea-3a2e-4497-bc73-6a1bcb796b6c/5fa86d5c-54f9-4b45-bd53-e460c0360863.pdf