Rosa

Leah

N, SE UCH, Nordjv -12

Shadow

C.I.B. NORD  EE UCH - DKV-12  EUJW-11 NJV-11

Kashmina

N, SE UCH

Pluto

Eiere: Kari og Knut Olsen.

NORD NORDIC UCH NJV-16